Projecten

InWa waterharmonica

Waterharmonica rioolwaterzuiveringsinrichting Soerendonk

Het 'levend' maken van het effluent van rioolwaterzuiveringinstallatie Soerendonk voordat het wordt geloosd op de beek Buulder Aa.

Uitvoering
Het project Waterharmonica rwzi Soerendonk bestaat uit de aanleg van een Waterharmonica (7 ha), bestaande uit drie achtereenvolgende onderdelen:
- twee parallelle vijvers met Daphnia (watervlooien) en waterplanten, bestaand uit een ondiep deel met helofyten, een dieper deel met ondergedoken waterplanten en
- een grote waterlichaam met de karakteristieken van een afgesloten meander.
De Waterharmonica wordt via een vispassage verbonden met de Buulder Aa, waardoor uitwisseling van vis en macrofauna mogelijk is.

Achtergrond
De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Soerendonk van Waterschap De Dommel is verouderd en is niet ingericht voor een vergaande verwijdering van stikstof en fosfaat. Het waterschap is daarom gestart met de bouw van een totaal nieuwe zuiveringsinstallatie met voldoende capaciteit en die kan voldoen aan de wettelijke lozingseisen.

Extra behandeling
De vernieuwde waterzuivering maakt gebruik van conventionele technieken. Voor de laatste behandeling worden vijvers aangelegd, de Waterharmonica, waarin het gezuiverde afvalwater (effluent) dat ecologisch 'dood' is, weer tot 'leven' kan worden gebracht met voldoende zuurstof en levende macrofauna.

Enting met waterorganismen
Het 'ecologiseren' van het gezuiverde water omvat de aanpassing van de watertemperatuur, verhoging van het zuurstofgehalte, herstel van het zuurstofritme (dag-nacht), verwijdering van zwevende stoffen en pathogene bacteriën, verwijdering van nutriënten en enting met waterorganismen van verschillende trofische niveaus.

Voorts wordt de Waterharmonica zo ingericht dat het kan dienen als waterberging tijdens piekafvoeren op de Buulder Aa.

Natuurlijke inpassing
De hele waterzuivering, met de Waterharmonica, wordt op een mooie manier ingepast in het landschap. De inrichting sluit naadloos aan bij het kleinschalige beekdallandschap in de omgeving. Zo ontstaat een waterpark van zo’n 10 hectare waarin watervogels, macrofauna, vissen en amfibieën zich thuis voelen. Ook mensen kunnen er straks van meegenieten, want de Waterharmonica wordt aangesloten op het locale wandel- en fietsroutenetwerk.

Partners en betrokkenen
Waterschap De Dommel
 
Links:
www.dedommel.nl
www.waterharmonica.nl

Contact:
Project Waterharmonica rwzi Soerendonk:
Waterschap Dommel, Goele Matte, gmatte@dommel.nl, T (+31) (0)411 61 86 18

Het Interreg IVa-project Interactief Waterbeheer is een Vlaams-Nederlands programma dat bestaat uit een twintigtal waterprojecten gericht op innovatieve oplossingen voor het voorkomen van overstroming, watertekort en watervervuiling.
Meer informatie:
www.interactiefwaterbeheer.eu.