Nieuws

Studiedag Duurzaam Waterbeheer

Studiedag Duurzaam Waterbeheer

01/01/2012

16 februari va, 13.00-16.45 uur 
Hooibeekhoeve, Hooibeeksedijk 1 - Geel


Water, een schaars goed?
Gezien de stijgende waterprijzen, het strengere vergunningenbeleidvoor grondwater en de verplichting om afvalwater te zuiveren, wordt duurzaam waterbeheer op je bedrijf alsmaar belangrijker. De land- en tuinbouwsector gebruikt jaarlijks grote hoeveelheden grondwater. Aangezien de grondwaterreserves in sommige gebieden uitgeput dreigen te raken, wordt overschakeling op alternatieve waterbronnen steeds meer gestimuleerd. Het juiste water op de juiste plaats gebruiken, leidt in veel gevallen tot een forse waterbesparing en houdt je waterfactuur binnen de perken. Een van de belangrijkste problemen bij het gebruik van alternatieven, zoals regenwater, is de verhoogde bacteriologische druk. Deze druk kan verholpen worden door het water op een goede manier te ontsmetten. De studienamiddag vindt plaats op de proefboerderij de Hooibeekhoeve, waar het regenwater ontsmet wordt via de techniek van ‘electrochemische activatie' (ECA).

Programma
13.00 Ontvangst
13.30 Welkom:
Ilse Van Den Broeck, directeur Hooibeekhoeve
13.45 Landbouw en water, een overzicht van de wetgeving: Brenda Mariën, SBB
14.15 Het juiste water op de juiste plaats: Griet Janssen, Innovatiesteunpunt
14.45 Ontsmetten van water door elektrochemische activatie: Kristof Naessens, Anolytech
15.15 Praktijkvoorbeeld: Hooibeekhoeve: Kristien Broekx, Hooibeekhoeve
15.30 Bezoek ontsmettingsinstallatie en rietveld op de Hooibeekhoeve
16.30 Afsluiting

Kostprijs
Deze studiedag is gratis.
Inschrijven
Inschrijven kan op tel. 016 28 61 02 (Diana Goris) of via mail naar diana.goris@innovatiesteunpunt.be.
Meer info?
Surf naar www.innovatiesteunpunt.be, www.hooibeekhoeve.be of www.biotechnicum.be/PVL.htm of bel naar 016 28 61 24.