Projectpartners

Provincie Vlaams-Brabant

Adres

Provincie Vlaams-Brabant, afdeling water
Provincieplein 1
B-3010 Leuven
België

Contactpersoon

ir. Mieke de Wilde
Projectleider
mdewilde@vl-brabant.be