Projectpartners

Provincie Antwerpen

Adres

Provincie Antwerpen, afdeling Waterbeleid
Koninging Elisabethlei 22
B-2018 Antwerpen
België

Contactpersonen

ir. Didier Soens
Directeur Waterbeleid
didier.soens@admin.provant.be