Nieuws

Natuurlijk beekherstel en waterretentie: de ideale mix!

Natuurlijk beekherstel en waterretentie: de ideale mix!

08/12/2010 - Waterkrant Interactief Waterbeheer (nov. 2010)

 

Watergedicht: De Smaak van Water

Watergedicht: De Smaak van Water

25/11/2010 - Niels Blomberg, waterdichter Waterschap Zuiderzeeland

Soms smaakt het water zoet Het klettert en klatert van rotsen en heuvels We heten het welkom bij Lobith en Eijsden Rivieren zijn vingers in einderloos Laagland De slapers en wakers bepalen de weg naar de zee

Waterweetjes: vers van de pers

Waterweetjes: vers van de pers

02/11/2010 - Projectleiding Interactief Waterbeheer

*Unie van Waterschappen: Duurzame en innovatieve landbouw voor de toekomst  *De Unie van Waterschappen en Vewin hebben een gezamenlijke positie ingenomen in het kader van de hervorming van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2013. Zij roepen de Europese Commissie op een nieuw beleid voor te stellen dat de negatieve druk vanuit de landbouw op het watersysteem vermindert en tegelijkertijd (financieel) interessant voor boeren blijft. Het document dient als uitgangsbasis voor de belangenbehartiging op dit dossier, in Brussel maar ook in Den Haag http://www.nl-prov.eu/nl-prov/news.nsf/_/65012AF6E90AD620C12577D200597DA7[http://www.nl-prov.eu/nl-prov/news.nsf/_/65012AF6E90AD620C12577D200597DA7]

Beekrandenbeheer dingt mee naar prijs voor Prima Plattelandsproject

Beekrandenbeheer dingt mee naar prijs voor Prima Plattelandsproject

25/10/2010 - Annelis Gorissen - Watering De Dommelvallei

 

Studienamiddag (her)gebruik regenwater melkveehouderij

Studienamiddag (her)gebruik regenwater melkveehouderij

26/08/2010 - Griet Janssen - Innovatieconsulent Milieutechnologie

 

Waterweetjes: vers van de pers!

Waterweetjes: vers van de pers!

03/08/2010 - Projectleiding Interactief Waterbeheer

Met enige regelmaat van de klok worden op deze waterblog relevante waterweetjes uit de wereld van waterprojecten, waterstudies en waterwerken uitgelicht. Leuk om te lezen en om te weten!

Provincie Antwerpen maakt serieus werk van ecologisch beekherstel

Provincie Antwerpen maakt serieus werk van ecologisch beekherstel

27/07/2010 - Projectleiding Interactief Waterbeheer

 

Praktijknetwerkgroep: meer humus in landbouwgrond betekent minder last van droogte

Praktijknetwerkgroep: meer humus in landbouwgrond betekent minder last van droogte

27/07/2010 - Projectleiding Interactief Waterbeheer

 

Peilgestuurde drainage grijpt om zich heen

Peilgestuurde drainage grijpt om zich heen

06/07/2010 - Projectleiding Interactief Waterbeheer

 

Renovatie Hoegaardse watermolen aan de Grote Gete

Renovatie Hoegaardse watermolen aan de Grote Gete

06/07/2010 - Projectleiding Interactief Waterbeheer