Nieuws

Oude wasserij krijgt nieuw leven

Oude wasserij krijgt nieuw leven

03/03/2011 - De Standaard

*Op 1 maart zijn de renovatiewerken aan het bijgebouw van de watermolen te Meerhout gestart. De werken, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij en de gemeente Meerhout, worden gesubsidieerd door de Europese Unie en maken deel uit van het Interreg IIIa –programma INWA (Interactief Waterbeheer*).

Verontreiniging door gewasbeschermingsmiddelen: biozuiveringssystemen bieden efficiënte oplossingen

Verontreiniging door gewasbeschermingsmiddelen: biozuiveringssystemen bieden efficiënte oplossingen

28/02/2011 - Project Interactief Waterbeheer

Het probleem van de vervuiling van het oppervlakte- en grondwater door gewasbeschermingsmiddelen is de meeste land- en tuinbouwers niet onbekend. Tegen eind 2015 moet de sector voldoen aan de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water. In de praktijk betekent dit dat er nog heel wat werk aan de winkel is. Boerenbond en ZLTO proberen alle betrokken ervan te overtuigen dat er wel degelijk economisch en ecologisch interessante oplossingen beschikbaar zijn. Biozuiveringssystemen spelen hierbij een belangrijke rol.

Omgeving watermolen in Hoegaarden volledig vernieuwd en opgewaardeerd!

Omgeving watermolen in Hoegaarden volledig vernieuwd en opgewaardeerd!

25/02/2011

*Bij het woord Hoegaarden denken de meeste mensen waarschijnlijk aan bier. Hoegaarden heeft dan ook een rijke brouwerstraditie. Maar dit rustige Vlaams-Brabantse dorp is ook nauw verbonden met de Gete, een rivier die wel eens voor problemen kan zorgen. De regelmatig optredende wateroverlast was de belangrijkste reden voor de grondige opknapbeurt van de omgeving rond de watermolen. Een hele geruststelling voor de omwonenden. Maar ook de vispopulatie, het toerisme en de mobiliteit varen er wel bij. *  *Natuurvriendelijke verstevigingen* De “Grote Molen” in de Ernest Ourystraat werd enkele jaren geleden door een privébedrijf omgevormd tot een fraai geheel van eigentijdse appartementen. Maar dit nam niet weg dat het verouderde sluizencomplex bij de molen nog steeds voor problemen zorgde. Het water werd bij hevige regenval vaak meters hoog opgestuwd, met als gevolg dat de oevers van de Grote Gete en de aangrenzende eigendommen regelmatig overstroomd werden.   Het project “Watermolen Ernest Ourystraat” heeft als hoofddoel het voorkomen van wateroverlast via oeverversterkingen en oeverwallen, maar ook een verbetering van de afvoercapaciteit bij de stuw. De werken omvatten natuurvriendelijke verstevigingen en verfraaiingen die de hele gemeenschap ten goede komen. De vernieuwing van het sluizencomplex en de uitwerking van een groenestroomproject door Ecopower zouden het plaatje compleet moeten maken. Maar dit laatste is een privé-initiatief dat voorlopig nog even op zich laat wachten.   *Mobiliteit voor vissen en mensen  *De Grote Gete en de vlakbij gelegen vijvers zijn rijk aan vis. Om een oplossing te bieden voor de vismigratie bij de stuw werd dan ook de bouw van een vistrap in het project opgenomen. Zo ontstaat er een bypass naar de vijvers met vervolgens weer een verbinding naar de Gete stroomopwaarts. Langs de door het landschap kronkelende bypass met de vistrap komt bovendien een ecologisch verantwoorde aanplanting van 18 essen en 85 elzen.   De omgeving wordt nog aantrekkelijker gemaakt via de aanpak van het oude vissershuisje. Een volledige renovatie, zowel binnen als buiten, transformeert het gebouwtje tot een aangename ruimte voor de lokale vissersvereniging. Maar het zal ook dienst doen als toeristisch knooppunt, met een overdekte rustplaats voor fietsers en wandelaars, voorzien van de nodige banken en infoborden.   De mobiliteit en vooral de zwakke weggebruikers krijgen in dit project ruime aandacht. Want ook de aanleg van comfortabele fiets- en wandelpaden langs de Grote Gete, tussen het vissershuisje en het centrum van Hoegaarden, inclusief de renovatie van de oude metalen brug over de rivier, zijn essentiële onderdelen. Zo ontstaat meteen een veilige, verkeersvrije verbindingsweg voor de fietsende schoolkinderen uit de omgeving.   *Samenwerking loont  *De opwaardering van de omgeving van de Watermolen van Hoegaarden valt onder de noemer Interreg IVa - InWa. De voornaamste partners zijn de Vlaamse Milieumaatschappij (afdeling operationeel waterbeheer in Hasselt) en de gemeente Hoegaarden. Maar omdat uitgerekend de Grote Gete hier de grens met Wallonië vormt, was ook een goede samenwerking met de buurgemeente Jodoigne en de Waalse overheid van doorslaggevend belang. Een samenwerking die voorbeeldig verliep, zo benadrukken zowel projectleider Michiel Peeters als burgemeester Jean-Pierre Taverniers.   De concrete resultaten op het vlak van waterbeheer, waterkwantiteit, ecologie en mobiliteit zullen binnenkort zichtbaar worden. In mei zijn de werken normaal gezien voltooid, waarna het project kan worden ingewijd. Een goede reden voor alle betrokkenen om een feestje te bouwen – of is het ‘brouwen’? – met een frisse Hoegaarden erbij.

Overstromingszone in Rumst zal wateroverlast verminderen

Overstromingszone in Rumst zal wateroverlast verminderen

31/01/2011 - Project Interactief Waterbeheer

De Molenbeek in Rumst heeft in de voorbije jaren al meermaals tot wateroverlast geleid. Wat de gevolgen van overvloedige regenval kunnen zijn, bleek niet alleen in 1998 in dit gebied, maar ook eind 2010 nog in verschillende delen van Vlaanderen. Met de aanleg van een overstromingszone krijgt het probleem van de Molenbeek nu een duurzame oplossing. Een InWa-project van de provincie Antwerpen en de gemeente Rumst.

Waterconservering op perceelsniveau ondersteunt landbouw in Zeeuws-Vlaanderen

Waterconservering op perceelsniveau ondersteunt landbouw in Zeeuws-Vlaanderen

31/01/2011 - Project Interactief Waterbeheer

In Zeeuws-Vlaanderen hebben de landbouwers vaak een tekort aan zoet water. Toch is dit zeer belangrijk voor de groei van de gewassen. Met het InWa-project waterconservering op perceelsniveau wordt dit probleem nu op efficiënte wijze aangepakt. Een project van Waterschap Zeeuws-Vlaanderen en Waterschap Zeeuwse Eilanden.

Waterweetjes: vers van de pers!

Waterweetjes: vers van de pers!

28/01/2011 - Project Interactief Waterbeheer

*Gebrekkige ruiming van waterlopen draagt bij aan overstroming *Het Vlaamse parlement houdt een serie hoorzittingen naar aanleiding van de grote overstromingen in november vorig jaar. Tijdens de zitting op 24 januari vestigde de landbouworganisatie Boerenbond de aandacht op de gebrekkige ruiming van waterlopen. Dit probleem stelt zich volgens de bond zeker in en rond gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Gevolg is dat al het water uit de bovenloop gestremd wordt.

Voorkomen van hoogwater ook zaak landbouw

Voorkomen van hoogwater ook zaak landbouw

22/01/2011 - Nieuwe Oogst

 

Waterweetjes: vers van de pers!

Waterweetjes: vers van de pers!

27/12/2010 - Projectleiding Interactief Waterbeheer

*Akkerbouwers aan de slag met nieuwe technieken die water ontzien *Automatische sectieafsluiting, slimme vultechnieken, automatische inwendige reiniging, plaatsspecifiek spuiten, nieuwe driftreducerende technieken. Op 1 december 2010 kregen 40 loonwerkers, akkerbouwers en vollegrondsgroententelers op proefboerderij Vredepeel, in Nederlands Limburg, uitleg over deze technieken. In het kader van het KRW-project 'Samen werken aan een schone Maas' gaan zij met deze technieken aan de slag om de emissies naar het grond- en oppervlaktewater te verminderen.

Luidt het oudjaar uit met prachtige watersculpturen

Luidt het oudjaar uit met prachtige watersculpturen

23/12/2010 - Projectleiding Interactief Waterbeheer

*Het projectjaar 2010 loopt op zijn eind. In de grensstreek Nederland-Vlaanderen is er op veel plaatsen hard gewerkt aan noviteiten en maatregelen omtrent waterbeheer.  Binnen het INTERREG-project Interactief Waterbeheer is in 2010 vooral hard gewerkt aan de mate van interactiviteit en kennisuitwisseling tussen de verschillende projectpartners. En niet zonder resultaat.

Voortgang InWa-projecten besproken tegen decor Kalmthoutse Heide

Voortgang InWa-projecten besproken tegen decor Kalmthoutse Heide

08/12/2010 - Project Interactief Waterbeheer