Nieuws

Afvoer peilgestuurde drainage gezuiverd in aparte afvoersloot

Afvoer peilgestuurde drainage gezuiverd in aparte afvoersloot

04/05/2011 - Jac van Tuin (in Nieuwe Oogst, 23 april 2011)

 

Darwin's reis door het waterecosysteem dunnetjes overgedaan

Darwin's reis door het waterecosysteem dunnetjes overgedaan

03/05/2011 - Project Interactief Waterbeheer

In het kader van het grensoverschrijdende Interregproject Interactief Waterbeheer vond op donderdag 28 april alweer een zogenaamde Laarzensessie plaats op de Hooibeekhoeve in Geel. Zo'n Laarzensessie wil waterwerkers, waterweters en waterkenners met elkaar in contact brengen. Ook een twintigtal studenten van de studierichting Integraal Waterbeheer van de Katholieke Hogeschool Kempen was te gast. Het thema was de hoogwaterproblematiek en slimme waterinterventies binnen de Europese Kaderrichtlijn Water.

Waterweetjes: vers van de pers

Waterweetjes: vers van de pers

04/04/2011 - Project Interactief Waterbeheer

 

PC Fruit onderzoekt opties voor vermindering gewasbeschermingsmiddelen in water

PC Fruit onderzoekt opties voor vermindering gewasbeschermingsmiddelen in water

30/03/2011 - Verslag laarzensessie pcfruit (maart 2011)

 

Gezamenlijke visie geeft meerwaarde aan Gebiedsprogramma Maatjes-Matjes

Gezamenlijke visie geeft meerwaarde aan Gebiedsprogramma Maatjes-Matjes

25/03/2011 - Interactief Waterbeheer

De Maatjes-Matjes is een Vlaams-Nederlands gebied dat vooral bestaat uit weilanden. Aan Vlaamse zijde wordt het begrensd door het Vogelrichtlijngebied de Maatjes, dat grotendeels binnen de gemeenten Kalmthout en Wuustwezel ligt. In Nederland gaat het om het natuurkerngebied de Matjes, op het grondgebied van de gemeente Zundert. Begin april werd hier het InWa-project Gebiedsprogramma Maatjes-Matjes opgestart. Een ideale gelegenheid voor alle partners om de nodige praktijkervaring op te doen met grensoverschrijdend, integraal waterbeheer.

Twee retentiebekkens vrijwaren woonkernen in Demerbekken

Twee retentiebekkens vrijwaren woonkernen in Demerbekken

25/03/2011 - Interactief Waterbeheer

De IJzerenbeek en de Kleine Herk, twee zijrivieren van de Demer in Belgisch Limburg, hebben niet zo'n goede reputatie. Wateroverlast was tot voor kort een terugkerend probleem. Dankzij de aanleg van twee retentiebekkens kan het water nu bovenstrooms worden vastgehouden, zodat de woonkernen van Halen en Wellen beschermd zijn tegen overstromingen. Ook het grensoverschrijdende effect van dit InWa-project is niet onbelangrijk. Het vasthouden van het water in Vlaanderen voorkomt uiteindelijk ook waterproblemen in Nederland.

Van 'water weten' naar 'water kunnen'!

Van 'water weten' naar 'water kunnen'!

15/03/2011 - Albert Cath (Narratio Kennis & Advies) e.v.a.

*In de waterwereld is veel gefuseerd, gereorganiseerd, gesystematiseerd de afgelopen decennia. Zoiets was in de meeste gevallen hard nodig. Maar nu? Moeten we daarmee verder gaan? Nog meer fusies, nog meer reorganisaties, nog meer systemen, protocollen? Misschien.

Douche, biofilter en put als alternatief

Douche, biofilter en put als alternatief

11/03/2011 - Nieuwe Oogst

 

Waterweetjes: vers van de pers!

Waterweetjes: vers van de pers!

08/03/2011 - Project Interactief Waterbeheer

 

Graafwerken overstromingsgebied op de Molenbeek gestart

Graafwerken overstromingsgebied op de Molenbeek gestart

03/03/2011 - Persbericht Provincie Antwerpen