Nieuws

Filtersysteem verhoogt levensduur sorteerwater fruit

Filtersysteem verhoogt levensduur sorteerwater fruit

27/02/2012 - Vilt.be

*Pcfruit, het Limburge proefcentrum voor de fruitteelt, heeft een filterinstallatie ontwikkeld die ervoor zorgt dat het sorteerwater voor fruit vier tot vijf keer langer meegaat. “Dit systeem draagt niet alleen bij tot duurzaam watergebruik, het is ook economisch belangrijk omdat een sorteerbedrijf minder vaak stil ligt als het water moet ververst worden”, zegt Piet Creemers, diensthoofd Mycologie.*

Studiedag Duurzaam Waterbeheer

Studiedag Duurzaam Waterbeheer

01/01/2012

*16 februari va, 13.00-16.45 uur  Hooibeekhoeve, Hooibeeksedijk 1 - Geel*

Biofilter en uitrijden waswater spuitmachines beste maatregelen voor schoon water

Biofilter en uitrijden waswater spuitmachines beste maatregelen voor schoon water

05/12/2011 - Waterschap Brabantse Delta

*De inzet van een biofilter en het uitrijden over het land van waswater dat vrijkomt na het schoonmaken van spuitmachines zijn de best toepasbare technieken om vervuiling van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen tegen te gaan. Dat is de uitkomst van de proef 'Afspoeling spuitmachines' die waterschap Brabantse Delta samen met enkele boeren in West-Brabant heeft uitgevoerd in het kader van het Europese project Interactief Waterbeheer.*

Omcirkel in je agenda: slotsymposium Interactief Waterbeheer

Omcirkel in je agenda: slotsymposium Interactief Waterbeheer

15/11/2011 - Projectleiding Interactief Waterbeheer

SLOTSYMPOSIUM Interactief Waterbeheer in de grensregio Nederland-Vlaanderen

Niet te geloven wat water allemaal vermag

Niet te geloven wat water allemaal vermag

29/09/2011 - Interactief Waterbeheer

Magnetiseer drinkwater, en de kippen raken weer aan de leg. Is dat puur bijgeloof, of steekt er iets aantoonbaars achter? Bij DHV geloven ze niks, maar ze veroordelen ook niks. De Volkskrant sprak met een open mind over "vitaal water".

Broeikaseffect onderwerp van Laarzensessie

Broeikaseffect onderwerp van Laarzensessie

23/06/2011 - Interactief Waterbeheer

*De opwarming van de aarde en de waterproblemen dat dit met zich meebrengt. Dat was het onderwerp van de vierde Laarzensessie van het Interregproject Interactief Waterbeheer. Zo'n Laarzensessie wil waterwerkers, waterweters en waterkenners met elkaar in contact brengen. Dit keer waren we te gast in het glastuinbouwbedrijf Den Boschkant van Leo en Maria Verdonck-Van Dessel. Het ideale decor om dieper in te gaan op het watergebruik en -hergebruik in de land- en tuinbouw. Spreker Serge de Gheldere, ambassadeur van klimaatgoeroe Al Gore, plaatste dit in een ruimer kader.*

Watering overtuigt landbouwers van beheer beekranden

Watering overtuigt landbouwers van beheer beekranden

19/06/2011 - VILT

*Een doordacht beheer van beekranden draagt in belangrijke mate bij tot de verbetering van de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Omdat deze stroken langs beken deel uitmaken van landbouwpercelen, is een essentiële rol weggelegd voor landbouwers. De Limburgse watering De Dommelvallei hielp zestig landbouwers overtuigen om op vrijwillige basis mee te werken aan het beekrandenbeheer via een beheerovereenkomst.*

Tungelroysebeek herleeft dankzij ecologisch beekherstel

Tungelroysebeek herleeft dankzij ecologisch beekherstel

12/06/2011 - Interactief Waterbeheer

*De Tungelroysebeek is een waterloop die deels ontspringt in Belgisch Limburg en deels in het Nederlandse Noord-Brabant. De beek loopt grotendeels op Nederlands grondgebied en mondt uit in de Maas. Binnen het programma Interactief Waterbeheer worden twee trajecten heringericht. Het doel is de realisatie van een ecologische verbindingszone langs de beek tot aan de Maas. De belangrijkste partners in dit project zijn Waterschap Peel en Maasvallei en de Nederlandse Provincie Limburg.*

Voordelen van peilgestuurde drainage worden onderzocht in Zeeland

Voordelen van peilgestuurde drainage worden onderzocht in Zeeland

10/06/2011 - Interactief Waterbeheer

*Drainage kan worden omschreven als het versneld afvoeren van overtollig grondwater door het aanleggen van greppels of buizen. Een goede ontwatering is voor de landbouw immers van cruciaal belang. Maar deze drainage heeft ook bepaalde nadelen. Daarom wordt in Nederland nu onderzoek gedaan naar de waterkwaliteitseffecten van een samengestelde peilgestuurde drainage. Het onderzoek in Colijnsplaat valt onder het Europees programma Interactief Waterbeheer.*

Wasplaats voor opvang van spoelwater met gewasbeschermingsmiddelen

Wasplaats voor opvang van spoelwater met gewasbeschermingsmiddelen

15/05/2011