Nieuws

Filtersysteem verhoogt levensduur sorteerwater fruit

Filtersysteem verhoogt levensduur sorteerwater fruit

27/02/2012 - Vilt.be

Pcfruit, het Limburge proefcentrum voor de fruitteelt, heeft een filterinstallatie ontwikkeld die ervoor zorgt dat het sorteerwater voor fruit vier tot vijf keer langer meegaat. “Dit systeem draagt niet alleen bij tot duurzaam watergebruik, het is ook economisch belangrijk omdat een sorteerbedrijf minder vaak stil ligt als het water moet ververst worden”, zegt Piet Creemers, diensthoofd Mycologie.

 

De meeste fruitsorteerbedrijven zijn de jongste jaren van droog sorteren overgestapt naar nat sorteren omdat het fruit zo beter wordt beschermd. Het probleem is echter dat het water al snel vervuild raakt met resten van gewasbeschermingsmiddelen, bacteriën, schimmels of gisten die op het fruit kunnen aanwezig zijn. Daarom moest het sorteerwater al na drie tot vijf dagen ververst worden.

 

Met oog op een duurzamer watergebruik onderzocht het pcfruit hoe de kwaliteit van dit sorteerwater kan verbeterd worden. Samen met een constructeur ontwikkelde het proefcentrum een filtersysteem. “Dat systeem maakt gebruikt van vier filters: een zandfilter, een koolstoffilter, een UV-behandeling en een waterperoxidebehandeling. Via een bypass wordt het water onttrokken aan het sorteerkanaal en gezuiverd. Zo kan tot één maand lang hetzelfde water worden gebruikt”, legt Creemers uit.

 

Deze toepassing heeft heel wat voordelen. “Het is niet alleen beter voor het milieu, ook voor de sorteerbedrijven is het positief. Het water dat ze gebruiken, is van drinkwaterkwaliteit en dus duur. Bovendien ligt de sorteerband veel minder stil omdat het water minder moet ververst worden. Twee keer winst dus”, meent Creemers. De techniek is nog niet in gebruik bij een sorteerbedrijf, maar de onderzoeker verwacht dat dit snel zal gebeuren.

 

Met dit onderzoek wil de provincie Limburg haar land- en tuinbouwers voorbereiden op 2015, wanneer alle Europese oppervlaktewater van goede kwaliteit moet zijn, zoals Europa in haar Kaderrichtlijn Water heeft vastgelegd. “In dat kader is in Limburg bijna 500.000 euro aan Europese middelen geïnvesteerd. De provincie zelf investeerde 330.000 euro”, aldus gedeputeerde voor Landbouw, Marc Vandeput.