Projecten

InWa beekje2

Communicatie integraal waterbeheer (aan de Grote Nete)

Renovatie van de oude wasserij aan de Grote Nete, in de gemeente Meerhout en de inrichting van een toeristisch informatiecentrum over integraal waterbeheer.

Uitvoering
Het InWa-project Communicatie Integraal Waterbeheer omvat de renovatie van de oude wasserij aan de Grote Nete, die deel maakt deel uit van de Meerhoutse watermolen. In de oude wasserij wordt onder meer een informatiecentrum over integraal waterbeheer ondergebracht.

Achtergrond
De Meerhoutse watermolen over de Grote Nete bestaat uit twee delen. Het molenhuis is een taverne in private handen. De oude wasserij, voorheen een diamantslijperij, is eigendom van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

De renovatie van de oude wasserij is een vervolg op de aanleg van de vistrap en de bouw van het bijhorende stuwencomplex. De technische installatie werd toen tijdelijk ondergebracht in een container, maar zal nu een plaats krijgen in de gerenoveerde oude wasserij van het watermolengebouw.

Samenwerking met gemeente
De VMM heeft voor de renovatie een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeente Meerhout. Het gerenoveerde gebouw zal immers niet enkel voorzien in een technische ruimte voor de bediening van de stuwen, maar ook in een tentoonstellings-, vergader- en kantoorruimte waar de gemeente haar toeristische dienst  kan in onderbrengen.

Bij de renovatie wordt gestreefd naar een eigentijdse oplossing in een sobere architectuur. Het gerenoveerde gebouw dient zo aan te sluiten bij de huidige omgeving. Daarbij verbindt de Vlaamse Milieumaatschappij zich ertoe een stimulerend en consequent voorbeeld te stellen naar duurzaam bouwen en een efficiënt energie- en watergebruik.

Toeristische uitvalsbasis
Naast de technische ruimte voor de bediening van de stuwen, zal er op het gelijkvloers ook ruimte worden gecreëerd voor de toeristische dienstverlening van de gemeente Meerhout. De watermolen (en de visdoorgang ) ligt op een kruispunt van verschillende druk gebruikte fietsroutes en wandelwegen en zal fungeren als toeristische uitvalsbasis.

Publiek informeren over beekherstel
De VMM ziet dan ook een unieke kans om op deze locatie een informatieve trekpleister uit te bouwen. Met een vergader- en tentoonstellingsruimte op de bovenverdieping kan verder gewerkt worden aan de draagvlakverbreding voor het integraal waterbeheer in het Netebekken en de ruimere omgeving. Binnen dit informatief project kan de geïnteresseerde en/of toevallige bezoeker wegwijs gemaakt worden in watergebonden thema’s zoals onder andere beekherstel, vismigratie en het beheer van kwetsbare onbevaarbare waterlopen.

Door de unieke en centrale ligging van de watermolen biedt dit project blijvende kansen naar samenwerking en uitstraling in heel Vlaanderen en tot in Nederland.

Partners en betrokkenen
Vlaamse Milieumaatschappij
Gemeente Meerhout
 
Links:
www.vmm.be
www.meerhout.be

Contact:
Project Communicatie Integraal Waterbeheer:
Vlaamse Milieumaatschappij, Lieve Van Staeyen, l.vanstaeyen@vmm.be, T (0032)
(0) 3 224 94 63

Het Interreg IVa-project Interactief Waterbeheer is een Vlaams-Nederlands programma dat bestaat uit een twintigtal waterprojecten gericht op innovatieve oplossingen voor het voorkomen van overstroming, watertekort en watervervuiling.
Meer informatie:
www.interactiefwaterbeheer.eu.