Nieuws

Broeikaseffect onderwerp van Laarzensessie

Broeikaseffect onderwerp van Laarzensessie

23/06/2011 - Interactief Waterbeheer

De opwarming van de aarde en de waterproblemen dat dit met zich meebrengt. Dat was het onderwerp van de vierde Laarzensessie van het Interregproject Interactief Waterbeheer. Zo'n Laarzensessie wil waterwerkers, waterweters en waterkenners met elkaar in contact brengen. Dit keer waren we te gast in het glastuinbouwbedrijf Den Boschkant van Leo en Maria Verdonck-Van Dessel. Het ideale decor om dieper in te gaan op het watergebruik en -hergebruik in de land- en tuinbouw. Spreker Serge de Gheldere, ambassadeur van klimaatgoeroe Al Gore, plaatste dit in een ruimer kader.

Serge de Gheldere is geen onbekende. Hij is ingenieur van opleiding en ging na zijn studies aan de slag in de productontwikkeling, toegepast in de medische industrie. Tijdens een anderhalf jaar durend verblijf in Chicago ontdekte hij dat je duurzaamheid ook op een aantrekkelijke en interessante manier kunt voorstellen. "Je moet de klimaatcrisis als een soort kans zien, als een opstapje naar een beter werkende maatschappij", zei hij daarover. In 2006 las hij een interview met Al Gore, de man achter de klimaatdocu 'An Inconvenient Truth'. Die zocht toen 1000 mensen uit de hele wereld die hij een opleiding wilde geven om zijn project meer slagkracht te geven. Serge was één van de twee Europeanen die geselecteerd werd. In totaal waren er 6400 sollicitaties.

"Het waren de verzekeraars die als eerste de gevolgen van de klimaatcrisis ontdekten. Zij betaalden jaar na jaar meer schadevergoedingen uit voor natuurrampen, zoals overstromingen en aardbevingen. Sinds het World Economic Forum formeel bevestigde dat de klimaatsverandering een grote impact zal hebben, wordt dit fenomeen door een zeer grote groep menen aux serieux genomen. Daarvoor was het nog te veel een soort 'doemdenkerij' van een kleine groep", bevestigt de Gheldere. "Onze ecologische voetafdruk is op dit moment veel te groot. We verbruiken veel meer dan de aarde op een jaar kan produceren en dat is niet vol te houden. Daarom moeten we naar een low carbonmaatschappij. Nu stoten we in ons land 12,3 ton CO2 per persoon per jaar uit; tegen 2050 zou dit maar 1,2 ton meer mogen zijn. Dat is dus een vermindering van 90% in de volgende 40 jaar. Een enorme uitdaging waar we nu al mee bezig zijn, denk maar aan de vele groendaken die opduiken, de zonnepanelen, de passiefhuizen of het feit dat de provincie Limburg tegen 2020 CO2-neutraal wil zijn."

Na de vragenronde, die heel wat tijd in beslag nam, had consulente Griet Janssen van het Innovatiesteunpunt voor land- en tuinbouw het over waterbeheer op een tuinbouwbedrijf. "Water is een kostbaar goed dat in de toekomst nog schaarser zal worden. Het duurzaam en efficiënt omspringen met water is één van de uitdagingen van de moderne tuinbouw. In de glastuinbouw kan veel water bespaard worden door het gebruik van recirculatiesystemen. Zo'n systeem verzamelt het drainwater en hergebruikt het in de teelt. Bijkomend voordeel is dat de in het water gebrachte meststoffen, nutriënten zoals stikstof en fosfaat, niet via het afvalwater naar het milieu worden afgevoerd, maar optimaal worden aangewend voor de groei van de gewassen."

Maria Van Dessel, ambassadeur van de land- en tuinbouw, leidde de deelnemers van de Laarzensessie nadien rond in haar ultramodern glastuinbouwbedrijf met een oppervlakte van 9 ha waar ze, samen met 50 medewerkers, tros- en pruimtomaten teelt. De serres worden verwarmd met een wkk-installatie. Tegelijk wordt er elektriciteit geproduceerd die ongeveer 3000 gezinnen van stroom kan voorzien. Het bedrijf probeert ook op een duurzame manier met water om te gaan, door zoveel mogelijk water te hergebruiken en te zuiveren. Hiervoor maakt men gebruik van een rietveld.