Nieuws

Biofilter en uitrijden waswater spuitmachines beste maatregelen voor schoon water

Biofilter en uitrijden waswater spuitmachines beste maatregelen voor schoon water

05/12/2011 - Waterschap Brabantse Delta

De inzet van een biofilter en het uitrijden over het land van waswater dat vrijkomt na het schoonmaken van spuitmachines zijn de best toepasbare technieken om vervuiling van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen tegen te gaan. Dat is de uitkomst van de proef 'Afspoeling spuitmachines' die waterschap Brabantse Delta samen met enkele boeren in West-Brabant heeft uitgevoerd in het kader van het Europese project Interactief Waterbeheer.

 

Het tegengaan van vervuiling van het water in sloten en beken in het landelijk gebied is een taak die waterschap Brabantse Delta samen met betrokkenen in het buitengebied uitvoert. Eén van de vervuilingsbronnen die moet worden aangepakt is het wegsijpelen van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater bij het schoonmaken van spuitmachines.

 

Zoektocht naar praktische oplossingen
De huidige wetgeving is er op gericht om het waswater op het veld te verspreiden waar de bespuiting ook is uitgevoerd. In de praktijk is dat niet altijd mogelijk door bijvoorbeeld het ontbreken van voldoende schoonmaakwater of door natte omstandigheden op het perceel. In een aantal gevallen wordt de spuitmachine dan toch op het erf schoongemaakt met lozing op oppervlaktewater of de riolering tot gevolg. Dit was voor waterschap Brabantse Delta aanleiding om een aantal goedkope en praktisch toepasbare maatregelen op de bedrijven uit te proberen. Hiervoor is een aantal ondernemers geselecteerd in de omgeving van Nieuw-Vossemeer die mee wilden werken aan een proef met deze maatregelen.

 

Nieuwe technieken
In totaal zijn 6 mogelijke oplossingen getest. Daaronder zijn enkele nieuwe technieken die nog in de ontwikkelfase verkeren. Een voorbeeld daarvan zijn zogeheten osmosezakken waarin het waswater wordt opgevangen. De zakken - die eenmaal gevuld met 250 liter waswater buiten worden opgeslagen - bestaan uit een halfdoorlatend membraan waardoor het water naar buiten kan komen en onder invloed van de wind verdampt. Het residu in de zakken, in dit geval de resten van het gebruikte gewasbeschermingsmiddel, wordt als afval afgevoerd. Deze techniek komt uit Frankrijk en is nieuw in Nederland.

 

Sentinel
Een andere nieuwe techniek die nog verder ontwikkeld moet worden is de Sentinel. In deze minizuivering wordt aan het waswater een middel toegevoegd waardoor de in het water aanwezige gewasbeschermingsmiddelen samenklonteren tot vlokken die daarna verwijderd worden. Het overblijvende water wordt tenslotte nog door een koolstoffilter geleid voor een extra zuivering. Omdat deze technieken nog verder ontwikkeld moeten worden of relatief duur zijn om op bedrijfsniveau te gebruiken, worden ze nu nog niet aangemerkt als praktisch toepasbare oplossing. Dat kan in de toekomst wellicht veranderen.

 

De deelnemers aan de proef hebben ook een speciale douche getest die op de spuitmachine is gemonteerd. Daarmee kan de spuitmachine echter onvoldoende schoon worden gemaakt. Ook een intern reinigingssysteem van de spuitmachine (Aams reinigingssysteem) levert onvoldoende rendement op voor het doel van deze proef.

 

Opvang en uitrijden waswater en inzet biofilter
De beste praktische oplossingen zijn de aanleg van een speciale opvangvoorziening op het erf om het waswater op te vangen. Dat waswater wordt daarna uitgereden over het land waar het betreffende gewasbeschermingsmiddel ook is toegepast.

 

Een andere goed bruikbare oplossing is de plaatsing van een biofilter. Dit biologisch zuiveringssysteem bestaat uit meerdere bakken, gevuld met onder andere stro, potgrond, kokos en zwarte aarde. Door deze bakken boven elkaar te plaatsen is het ruimtebeslag beperkt. Het waswater wordt via de bovenste bak door het filter geleid waarna er biologisch gezuiverd water over blijft. Dat schone water kan weer voor nieuwe bespuitingen worden ingezet.

 

Het waterschap deelt deze resultaten met de partners binnen Interactief Waterbeheer en worden als advies meegegeven in het contact met agrariërs in het werkgebied van het waterschap.