Agenda

Informatiebijeenkomst zuivering fruittransportwater 

 
Deze bijeenkomst vindt plaats op:

dinsdag 6 maart a.s.
De Rotonde in Enspijk
Panweg 1, 4157 PB
aanvang 20.00 uur
 
In 2009 is in opdracht van het waterschap Scheldestromen en onder coördinatie van de NFO het project waterbehandeling bij fruitsorteerinstallaties gestart. In dit project is een prototype voor het zuiveren van fruitsorteerwater ontwikkeld en getest. Tegelijk is in een duoproject in België een ander type zuivering getest. Iin deze  projecten is veel geleerd over zuivering van fruitsorteerwater. Daarnaast is ook gewerkt aan het verwijderen van residuen van fruit tijdens het sorteren.
Op de informatieavond zijn een drietal bedrijven aanwezig, met informatie over de oplossingen die ze bieden om fruitsorteerwater te zuiveren.
 
Programma:
-      Ontvangst met koffie vanaf 19:30 uur;
-      Opening om 20:00 uur;
-      De ontwikkelde installatie en de mate van zuivering die te behalen is (Grontmij);
-      De mogelijkheden van de geteste zuiveringsinstallatie in België (PCfruit)
-      Verwijdering van residuen, de laatste stand van zaken (PPO-fruit);
-      De ontwikkelingen in de wetgeving en de landelijke eisen die gesteld gaan worden aan het lozen van het fruittransportwater op het riool en oppervlaktewater (Waterschap Rivierenland).
 
Als u op de hoogte wilt blijven van de actualiteiten op dit gebied, dan is deze bijeenkomst zeker de moeite waard. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen die bij u leven.
U bent van harte welkom.
 
Dit project is mede gefinancierd met gelden uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, binnen het interreg programma Vlaanderen Nederland.