Home

InWa retentiebekken MeanderendeSwalm2

Waterretentie in het Demerbekken

Een belangrijk onderdeel van deze plannen is de aandacht voor een veerkrachtig waterlopenstelsel ter voorkoming van overstromingen. Parallel met de brongerichte maatregelen om hemelwater maximaal op te houden op ieder perceel en met bodemerosiebestrijdingsmaatregelen wordt gewerkt aan het verhogen van berging in en buiten de waterlopen vooral om overstromingen in woonzones en industriegebieden te beperken.

Filtersysteem verhoogt levensduur sorteerwater fruit

Filtersysteem verhoogt levensduur sorteerwater fruit

27/02/2012 - Vilt.be

*Pcfruit, het Limburge proefcentrum voor de fruitteelt, heeft een filterinstallatie ontwikkeld die ervoor zorgt dat het sorteerwater voor fruit vier tot vijf keer langer meegaat. “Dit systeem draagt niet alleen bij tot duurzaam watergebruik, het is ook economisch belangrijk omdat een sorteerbedrijf minder vaak stil ligt als het water moet ververst worden”, zegt Piet Creemers, diensthoofd Mycologie.*

Studiedag Duurzaam Waterbeheer

Studiedag Duurzaam Waterbeheer

01/01/2012

*16 februari va, 13.00-16.45 uur  Hooibeekhoeve, Hooibeeksedijk 1 - Geel*

Biofilter en uitrijden waswater spuitmachines beste maatregelen voor schoon water

Biofilter en uitrijden waswater spuitmachines beste maatregelen voor schoon water

05/12/2011 - Waterschap Brabantse Delta

*De inzet van een biofilter en het uitrijden over het land van waswater dat vrijkomt na het schoonmaken van spuitmachines zijn de best toepasbare technieken om vervuiling van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen tegen te gaan. Dat is de uitkomst van de proef 'Afspoeling spuitmachines' die waterschap Brabantse Delta samen met enkele boeren in West-Brabant heeft uitgevoerd in het kader van het Europese project Interactief Waterbeheer.*

Omcirkel in je agenda: slotsymposium Interactief Waterbeheer

Omcirkel in je agenda: slotsymposium Interactief Waterbeheer

15/11/2011 - Projectleiding Interactief Waterbeheer

SLOTSYMPOSIUM Interactief Waterbeheer in de grensregio Nederland-Vlaanderen

Niet te geloven wat water allemaal vermag

Niet te geloven wat water allemaal vermag

29/09/2011 - Interactief Waterbeheer

Magnetiseer drinkwater, en de kippen raken weer aan de leg. Is dat puur bijgeloof, of steekt er iets aantoonbaars achter? Bij DHV geloven ze niks, maar ze veroordelen ook niks. De Volkskrant sprak met een open mind over "vitaal water".